Η Εξέλιξη των Εναλλακτικών Θεραπειών: Από τον Σκεπτικισμό των ’70s στην Αποδοχή του 21ου Αιώνα

Η αντίληψη των εναλλακτικών θεραπειών έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 50 χρόνια, αντανακλώντας αλλαγές στις πολιτισμικές στάσεις, την επιστημονική κατανόηση και τις φιλοσοφίες περί υγειονομικής περίθαλψης. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση του πώς θεωρούνταν οι εναλλακτικές θεραπείες πριν από 50 χρόνια, πώς έχει εξελιχθεί αυτή η αντίληψη και οι κύριοι λόγοι για αυτήν την αλλαγή:…