Από ανθρώπους που δημιουργούν αγάπη με το άγγιγμά τους